Generalforsamling i Herskind Boldklub

afholdes tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00

Generalforsamlingen bliver afholdt i klublokalet, Ladingvej 16. Klubben byder på kaffe, the, øl og sodavand.

Vi vil gerne udvikle klubben og være på forkant med tilbud til alle borgere i Herskind og omegn. For at kunne blive endnu bedre, håber vi på, at mange vil møde op og deltage i debatten på generalforsamlingen. Så brænder du inde med ideer og lyst til at deltage, så mød op til generalforsamlingen.
 
Iflg. foreningens vedtægter kommer dagsordenen til at se således ud:
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4.  Indkomne forslag
5.  Bestyrelsesmedlems udtrædelse efter 1 år
6.  Klubbens fremtid
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9.  Eventuelt.
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes/afleveres senest 10 dage før generalforsamlingen til: Birgitte H. Nielsen, Udsigten 2, Sjelle, 8464 Galten, Tlf.: 22352008, birgittehojklint@hotmail.com.    

På valg er Casper Lund Søgaard, Birgitte H. Nielsen og Peter Libergren.  
 
Casper Lund Søgaard ønsker ikke genvalg.
 
Så har du lysten og tiden til at yde et stykke frivilligt arbejde i din lokale boldklub, så mød endelig op til generalforsamlingen og kom ind i bestyrelsen – det er faktisk ret sjovt.
 
 Du er velkommen til at kontakte Peter på mobil 40635568 hvis du vil høre nærmere.
 
 
På bestyrelsens vegne
Peter Libergren, formand
 
Velkommen
 

Velkommen til Herskind Boldklubs hjemmeside. Vi hører til i Herskindhallen på Ladingvej 16 i Herskind - lige ved siden af Herskind Skole og Børnehus.

Vi tilbyder holdtræning inden for følgende sportsgrene: Badminton, cross fit, fodbold, gymnastik og løb.

Læs mere om vores hold og tilmeld dig via menupunktet "Holdoversigt" ovenfor.

 

Følg os på Facebook
Karate
Sommerfest 2016
Old boys
Sponsorarrangement 2016 med Anders Agger som foredragsholder
Fodbolddrenge
HB Runners
Gymnastikopvisning
Herskind Boldklubs sponsorer:
Herskind Boldklub | Ladingvej 16 | Herskind | 8464 Galten | CVR.: 31 55 98 39